“House of the Rising Light”

2020/06/18

When:
2020/07/30 – 2020/08/12 all-day
2020-07-30T00:00:00+09:00
2020-08-13T00:00:00+09:00
"House of the Rising Light"

Date : July.30th (Thu).2020 – 
Open : Mon-Fri 10:30 am-6:30 pm / Sat 11:30 am-7:30 pm
Sunday closed
Venue : Dorothy Circus gallery
Via dei Pettinari, 76 00186 Roma – P.I. 09905231008 ITALY

Artists : Tran Nguyen, Jeffrey Chong Wang, Yosuke Ueno, Koh Kisung, Fuco Ueda, Kazuhiro Hori, Kazuki Takamatsu, Naoto Hattori, Kwon Kyungyup, Masakatsu Sashie, Moe Nakamura, Chishi Morimura, Junko Mizuno, Andrew Hem, Leegan Koo, Yuu Kawashima, Aya Kakeda, Naoakai Funayama, Qimmishimmy, Yoskay Yamamoto, Cheng Cheng Yi, Maki Hino, Angela Ho, Ai Haibara, Yoko D’holbachie, Tomomi Yoshizawa, Sunpei Mao, Messy Desk, Jang Koal, Tada Koiichiro, Kim Hanna, Mayuka Yamamoto, Maruyama Junna, Emi Katsuta, Atsuko Goto, Miho Hirano, Mitsuko Kuroki, Si Youn Lee, Karin Iwabuchi, Takuhiro Kawai, Ziqian Liu