Group exhibition ”The Spiral man”

2014/11/01

When:
2014/11/15 all-day
2014-11-15T00:00:00+09:00
2014-11-16T00:00:00+09:00
Group exhibition ”The Spiral man”

Date : 15th – 22nd Nov. 2014
Open:11:00-19:00 
Everyday opened
Opning reception:Nov.15 6pm – 8pm
Location : Lower Akihabara.
Bldg. MK Higashikanda 1st Floor, 1-11-7 Higashikanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0031
Organized by GALLERY KOGURE

Artists:Fuco UEDA / Yo EBI / Akio OHMORI / Mariko KITAJIMA / Atsuko GOTO / Asuka SAKUMA / Takahiro SANDA / Yuko SOI / Takahiro HIRABAYASHI / Fuyuki MAEHARA / Hidenori YAMAGUCHI / Taiichiro YOSHIDA